Korrodest K系列

Korrodest真空蒸发器K系列用于分离水和液体化学品。K系列蒸发器可以任意控制化学品的浓度,只要浓缩物还能流动。Korrodest真空蒸发器K系列具有以下特点:

3500-k-1

  • 真空技术保护流程工艺中的产品品质
  • 集成热泵
  • 低沸点温度 (+ 35 °C),高品质蒸馏产物
  • 对于产品纯度的要求低,清洗和维护费用非常低
  • 几十年积累和不断改进的成熟设计
  • 全自动操作
  • 维护费用少
  • 低能耗
  • 体积小
  • 特别规格以及其他处理量可根据具体要求定制

 

Korrodest – K系列 500 750 1000 1500 2000 2500 3500 5000 7000 9000 12000
蒸馏能力 l/h 21 30 42 62 83 105 145 208 310 380 500
安装功率 kW 4,0 6,0 8,5 11,5 15,0 19,0 26,0 38,0 60,0 72,0 90
最大功率 kW /h 3,3 5,2 7,0 9,5 12,5 16,0 22,0 31,5 48,0 60,0 75
单位能耗 W/l 160 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
长 mm 1700 2000 2000 2500 2500 2800 3500 3500 3750 3750 4000
宽 mm 800 900 1000 1100 1100 1200 1500 1500 1500 1500 1700
高 mm 1700 2100 2100 2500 2500 3000 3000 3000 3500 3500 4500
重量 kg 280 450 520 650 750 1000 1300 1600 1850 1900 2100